albuedysplasi

Hva er albuedysplasi? (AD)

E-post:

christina@storelabben.com


Telefon:

98 02 60 98


Adresse:

Karl Andersens vei 143
1086 Oslo

kennel storelabben

AD er forstyrrelser som oppstår i knoklene i albueleddets vekstprosesser, hvilket fører til inkongruens (uoverensstemmelse) mellom albueben og spoleben - knoklenes lengde passer ikke sammen, hvilket er viktig da disse knokler sammen utgjør underarmen.

Den tilstanden, hvor det oppstår problemer i albuen på grunn av denne inkongruens, kaller vi for albuedysplasi.

Ved albuedysplasi kan det oppstå flere problemer i albuen. I lette tilfeller fører det til utvikling av arthrose i albuen.


I Norge har vi 3 grader for albuedysplasi:


A: Fri

C: svak grad

D: middels grad

E: sterk grad


Albuearthrose:


Albueleddsartrose er en skjelettlidelse hos hund som enten kan skyldes arv eller i enkelte tilfeller kan opptre etter en skade. Det er flere lidelser inne i albueleddet som kan gi forandringer. Artrose er kroniske forandringer som utvikles i og rundt et ledd. Primærårsaken til artrose i albuen er osteochondrose (forandringer i leddbrusken) eller osteochondroseliknende forandringer. Disse lidelsene kan gi smerter som fører til skjev belastning og sekundært kan det utvikles benpåleiringer rundt leddet.


Albueosteochondrose:


Er albuedysplasien mer uttalt sees også tilstander som osteochondrose, som er en forstyrrelse i forbeningen av brusk. Det er tre typer albueledsosteochondrose.

I alle tre tilfeller oppstår det man kaller for leddmus, som betyr en løs knokel- eller bruskstump. Disse knokler- eller bruskstykker er ikke nødvendigvis løse, men de er løse i forhold til bein de måtte være tilknyttet.

Det kan være flere osteochondrosetilstander i samme leddet. Tilsvarende kan det også være forskjellige albueosteochondroser på høyre og venstre ben på samme hund.


Diagnosen stilles ved hjelp av røntgen, hvor eventuelle sekundærforandringer vurderes.


Det er viktig at en hund som har fått påvist albuedysplasi får jevn mosjon for å bygge opp og vedlikeholde muskulaturen. Det er også viktig at hunden ikke blir for tykk.

Svak grad AD gir sjelden halthet, mens middels og sterk grad kan føre til halthet i perioder, men mange hunder lever et normalt liv med middels og sterk grad AD.

I perioder med halthet bør hunden holdes i ro i kortere tid før gradvis opptrening startes.

Bilde viser albuen til en 12 mnd Berner Sennenhund med middelsgrad (D) AD.

Klikk for større bilde.