Velkommen til Kennel Storelabben

                                                                                Welcome to Kennel Storelabben - Breeding of Bernese Mountain Dog

 
 

 

 

Logo2010

Meny

Om oss/About us

Hunder/Dogs

Oppdrett/Breeding

Valper/Puppies 

Nyheter/News

Nyttig informasjon

 

Oppdatering/Updates

Linker/Links


Kontakt/contact
 
 

 

 


 

     

 

Hunder/Dogs

 

For tiden har vi 2 hunder boende hjemme, mens 3 hunder bor hos andre gode familier.
* Currently we have 2
dogs at home, while 3 dogs live with other nice families
 
Trykk på hundenes navn for å lese om dem
* Press at the dogs name
for reed about them


 


 

Hanner / Males

 

                                Max

 

 

Tisper/Females

Rosa

 Lilla

 

 
Tidligere hunder / Past dogs

 Foove

Pablo 

 Lille Luna

 hodefoove

 Pablo 22 months

 

Luna

Indira

Dolly 
Lunahode2011 hode3I  
Balder Nixon Chiba
balder nixon chiba
Lita Jonathan Rebecca
lita jonathan rebecca

  

                                  Dikt

                       Poem

 Et sted finnes det en bro mellom himmelen og jorden ...
På denne siden av himmelen finnes det et helt spesielt sted;

REGNBUEBROEN

Når et dyr som har stått en av oss spesielt nær til slutt dør,
begynner det sin vandring til Regnbuebroen.
Der finnes det bølgende enger og åser
hvor våre elskede venner kan løpe og leke sammen.
Det er nok av mat, vann og solskinn der
som sørger for at våre venner er varme og fornøyde.

Alle dyr som har vært syke og gamle får tilbake helse og styrke,
de som har vært skadet eller lemlestede blir gjort hele og sterke igjen,
akkurat slik vi minnes dem i våre drømmer om en forgangen tid.

Dyrene våre er lykkelige og tilfredse, bortsett fra en liten ting ;
Hver og en av dem savner noen som var svært spesiell for dem,
noen de måtte forlate.
Alle løper omkring og leker til den dagen kommer
da en av dem plutselig stopper og ser mot horisonten ...

Blikket er klart og oppmerksomt, den ivrige kroppen begynner å skjelve.
Plutselig løper han bort fra de andre,
flyr over det grønne gresset så fort bena kan bære ham,
- fortere og fortere…

Han har fått øye på meg,
og når jeg og min elskede møtes igjen
klynger vi oss til hverandre i usigelig lykke,
- for aldri mer å skilles.

Overlykkelig slikker han meg over hele ansiktet,
og hånden min kjærtegner igjen det elskede hodet,
og ennå en gang ser jeg inn i disse trofaste øynene
til han som så lenge har vært borte fra livet mitt,
- men som aldri forsvant fra hjertet mitt.

Så vandrer vi sammen over Regnbuebroen ...

Just this side of heaven is a place called

 

Rainbow Bridge.When an animal dies that has been especially
close to someone here, that pet goes
to Rainbow Bridge.
There are meadows and hills for all of
our special friends so they can run
and play together.
There is plenty of food, water and sunshine,
and our friends are warm and comfortable.

All the animals who had been ill and old
are restored to health and vigor;
those who were hurt or maimed are made
whole and strong again, just as we remember
them in our dreams of days and times gone by.
The animals are happy and content,
except for one small thing;
they each miss someone very special to them,
who had to be left behind.

They all run and play together,
but the day comes when one suddenly stops
and looks into the distance. His bright eyes are intent;
His eager body quivers. Suddenly he begins to run
from the group, flying over the green grass,
his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you
and your special friend finally meet,
you cling together in joyous reunion,
never to be parted again.
The happy kisses rain upon your face;
your hands again caress the beloved head,
and you look once more into the trusting eyes
of your pet, so long gone from your life
but never absent from your heart.

Then you cross Rainbow Bridge together....


 

regnbuebroen