Velkommen til Kennel Storelabben

                                                                                Welcome to Kennel Storelabben - Breeding of Bernese Mountain Dog

 
 

 

 

Logo2010

Meny

Om oss/About us

Hunder/Dogs

Oppdrett/Breeding

Valper/Puppies 

Nyheter/News

Nyttig informasjon

 

Oppdatering/Updates

Linker/Links


Kontakt/contact
 
 

 

 


 

     

 

Oppdrett
* Breeding

 

Alle som driver oppdrett av hund bør ha et mål for det de driver med. Målet vårt er å avle fram sunne, rasetypiske og langtlevende hunder. Levealder er et stort problem for Berner Sennenhunden, og vi håper å avle fram linjer med lite kreft. Dersom hundene også blir flotte eksteriørmessig er dette et stort pluss.
Gemyttet til avlshundene er også meget viktig da vi vil ha fram snille og gode valper som skal leve sammen med oss mennesker. Vi vil legge stor vekt på sosialisering av valpene slik at de er trygge og gode valper når de flytter til sine nye hjem tidligst ved 8 ukers alder.
Og dersom du som valpekjøper ønsker å komme på besøk for å hilse på valpen flere ganger før den flytter fra oss, synes vi det bare er hyggelig.

Vi har valgt å kjøpe 3 av våre hunder i utlandet (Belgia og Slovakia), hundene er valgt ut med bakgrunn i at de har god levealder i slekten sin. I tillegg har vi valgt å bruke utenlandske hannhunder på våre 3 første kull. Nå føler vi at vi har gode blodslinjer vi kan jobbe videre med.
Alle våre hunder lever som familiehunder. Når det passer seg sånn, både for oss og tispa så synes vi det er hyggelig med valper i hus.

Våre hunder er forsikret i Gjensidige og Agria dyreforsikring. Hos oss vil valpene være forsikret og det er veldig viktig at du som valpekjøper viderefører denne forsikringen slik at hunden er forsikret gjennom hele sitt liv. På denne måten kan du hjelpe hunden din dersom det skulle oppstå en akutt situasjon enten det skulle være hverdag eller helg. Dersom valpen er forsikret fra før fyllte 4 mnd vil du få dekket f.eks et hofteoperasjon dersom hunden din skulle være uheldig å få HD (Hoftedysplasi).

Hunden skal røntges mellom 12-18 mnd alder, både hofter og albuer. Ofte kan det være lurt å vente med røntgen av hofter til hunden er 18 måneder da en Berner Sennenhund er en stor hund som trenger tid på utvikling.

Vårt oppdrett er basert på Norsk Kennel Klubbs etiske retningslinjer for avl og oppdrett, samt Norsk Berner Sennenhund klubbs retningslinjer.

Vi er i dag medlem av Norsk Kennel Klubb og Norsk Berner Sennenhundklubb.

 

Hva du får ved å kjøpe valp fra Kennel Storelabben:

- Valpene blir registrert i Norsk Kennel klubb
- Stamtavle fra Norsk Kennel klubb
- ID merkes med Mikrochip
- Helseattest
- Valpen er behandlet 3 ganger med ormekur
- Vaksine
- Valpepakke fra Royal Canin
- 20% rabatt ved valpekurs og andre lydighetskurs ved
Oslo Hundeskole
- Eget bånd og halsbånd
- Leke
- Valpene er godt sosialiserte og selvsagt får du oppfølging gjennom hele hundens liv

Vi benytter NKK's kjøpskontrakt ved salg av valpHva vi krever av en valpekjøper:

- At du som valpekjøper har tenkt godt igjennom hva det vil si å ha en valp i huset, og at du har nok tid og kjærlighet å gi hunden.
- Valpen skal være forsikret gjennom hele sitt liv
- Dersom du av ulike årsaker ikke kan ha hunden lenger skal jeg kontaktes først for å finne en løsning.
- Hunden selges som familiemedlem og skal behandles pent, hunder fra Kennel Storelabben skal ikke bo i bur eller hundegård store deler av sitt liv.
- Hunden skal røntges for både HD og AD ved 12-18 mnd alder

Det er ønskelig at hunden får gå valpekurs ved 4-6 mnd alder, dette er ingen krav, men svært sunt og lærerikt for hund og eier. Jeg er selvsagt behjelpelig med å finne et kurs i nærheten av der du bor.

 

***
england

 

I believe that anyone running a dog breeding programme should have a goal for their work. My goal is to breed healthy, pedigree correct and long living dogs. Age is a big problem for the Bernese Mountain Dogs in Norway, and my hope is to breed dogs with as few cancer victims as possible. If the dogs turn out to have a good exterior as well, I’m happy.

The nature of the dogs is also very important since I want to breed dogs for family ownership. I will put a lot of effort into the social training of the puppies to make them as good natured and stabile as possible. The puppies will move to their new families no earlier then 8 weeks old.

 

My dogs are insured through Gjensidige and Agira Insurance companies. While in my house, the puppies will have insurance, and it is vital that the buyer either continues the insurance or makes new arrangements before the puppy moves to their new homes. This way the dog is insured throughout their lifetimes. The insurance makes you able to help your dog is an emergency situation should occur whether it is at weekends or office hours.

The Norwegian rules state that if your puppy is insured before reaching the age of 4 months, you will have insurance coverage for any operations needed if your dog should be so unlucky to get HD (Hip dysplasia). Make sure you check up on the insurance rules and fine print for your country and your insurance company.

 

The dogs should be x-rayed between 12 and 18 months of age, both hips and elbows. It may be wise to wait with the x-rays until the dog is 18 months old. The Bernese Mountain dogs are large dogs that needs time to develop properly.

 

My dog breeding is based on the Norwegian Kennel Clubs ethical guidelines for pedigree and breeding, and I am today a member of the Norwegian Kennel Club (NKC)

 

What is included when you buy your dog from Kennel Storelabben?

 

 • All dogs are registered with NKC
 • The dog will have a pedigree proof from the Norwegian Kennel Club
 • ID chip
 • Health certificate
 • Worm cures
 • Vaccines.
 • Puppybox from Royal Canin
  Collar and leash
  Toy
 • 20% discount on puppy – and other obedience courses taken at Oslo Hundeskole.
 • The puppies will be well socialized and you will have breeder follow-up for the entire lifetime of the dog.

NKC’s contract is used when selling puppies from Kennel Storelabben.

 

What will be demanded fom puppy buyers?

 

 • The buyer has thought through very carefully what it means to have a dog in your home. Make sure you have time and love to devote to the dog throughout its lifetime.
 • The dog has to be insured throughout its lifetime
 • If you should find yourself unable to care for the dog properly, whatever the reason may be, you will contact me first to find a solution to the problem.
 • The dog is a member of your family, and should be treated as such. No dog from Kennel Storelabben should spend long periods of time in a cage or a dog pen.
 • The dog will be x-rayed at 12-18 months of age at the owners expence.
 • I recommend that you and your dog will attend a puppy course at 4-6 months of age. This is not a demand, but it is very educational and healthy for both owner and dog. I will of course assist in finding a good course in your area.